Ko smo mi

Studentski parlament Državnog univerziteta u Novom Pazaru, Vuka Karadžića bb; 36300 Novi Pazar, Kancelarija br. 33, obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Naše lice za zaštitu podataka o ličnosti (data protection officer) je, Mirza Ašćerić, Vuka Karadžića bb; 36300 Novi Pazar; Kancelarija br. 33 Telefon: +381(0)65-619-5545; koordinator@skonp.rs

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Studentski parlament Državnog univerziteta u Novom Pazaru prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Datum rođenja
IP adresa

Druge podatke o ličnosti:

Broj indeksa (studentske knjižice)

Svrha obrade i pravni osnov

Studentski parlament Državnog univerziteta u Novom Pazaru koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

pružanje usluga vezanih za Studentsku konferenciju SKONP 7

Studentski parlament Državnog univerziteta u Novom Pazaru podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova: Pristanak

Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

Studentski parlament Državnog univerziteta u Novom Pazaru ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Studentski parlament Državnog univerziteta u Novom Pazaru štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

Antivirus zaštita
Sistem privilegija i rola

Studentski parlament Državnog univerziteta u Novom Pazaru čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od 1 godine.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Studentski parlament Državnog univerziteta u Novom Pazaru ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Studentski parlament Državnog univerziteta u Novom Pazaru ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Studentski parlament Državnog univerziteta u Novom Pazaru ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Studentskog parlament Državnog univerziteta u Novom Pazaru na sledeće načine:

Studentski parlament Državnog univerziteta u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb; Kancelarija br. 33
Email: ; koordinator@skonp.rs
Telefon: +381(0)65-619-5545

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.