Teodora Rešetar

Teodora Rešetar

Teodora Rešetar

Trenutno diplomira na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Godine 2012, kao stipendista A-SMILE, bila je u prilici da provedem deo studija u SAD-u i uključim se u različite volonterske programe, poput promovisanja tolerancije kroz obrazovanje o različitim zemljama. Tri godine je i član odbora Otvorene komunikacije, organizacije koja promoviše kritičko razmišljanje i neguje pristup diskusijama koristeći argumente zasnovane na činjenicama. Bila je šampionka 2017. na Svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu u kategoriji „Engleski kao strani jezik“, što joj je kasnije pomoglo da inspiriše druge mlade debatkinje ka takmičarskoj debati, a takođe i privuče više ljudi zainteresovanih za debatne klubove putem medijskog praćenja. Bila je koordinator u Debatnom klubu Pravnog fakulteta i mentor u Evropskoj školi za debatu za tri godine kroz učešće u debatama i raspravama o problemima sa kojima se susreću mladi, diskriminaciji manjina i odnosu prema EU. Takođe je bila član Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji i Svetskog omladinskog pokreta  gde je organizovala različite edukativne radionice, predavanje o slobodi govora i humanitarnu Noć umetnosti. Pohađala je Akademiju za omladinsku politiku u Nacionalnom savetu mladih Srbije, Uvod u studije totalitarizma i Akademiju liberalne politike Libertarijanskog kluba – Libek, Škole za ljudska prava „Vojin Dimitijević“, beogradskog Centra za ljudska prava i građanska prava Škola branilaca.

Veoma je aktivna i kada su u pitanju feministička prava i teorija pravde i kako se oni mogu primeniti u praktičnim situacijama ili kroz društvene strukture koje zauzvrat utiču na norme koje oblikuju naš svakodnevni život, iz okruženja u kojem smo rođeni, daljom socijalizacijom i ponovnom potvrđivanjem i primena tih normi u roditeljstvu, obrazovanju i sl.