Valbona Makovci

Valbona Makovci

Valbona Makovci

Diplomirala je na Međunarodnim odnosima i diplomatiji na Američkom koledžu u Solunu. Dve godine sarađuje sa Peer Educators u oblasti osnaživanja mladih i socijalne uključenosti marginalizovanih grupa na Kosovu. Pored toga, mlađi je trener u Omladini za razmenu i razumevanje za dvogodišnji mandat 2018-2020. Ranije je radila u sektoru civilnog društva sa fokusom na obrazovanju u Institutu EdGuard, Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i kosovskoj skupštini mladih. Pored toga, bila je deo više programa i projekata – radno iskustvo sa mladima iz evropskih zemalja; Evropska škola integracije (Kosovska fondacija za civilno društvo KCSF); Jačanje kapaciteta za obuku organizacija civilnog društva; „Gradite mostove, ne zidove“: Uloga univerziteta u procesu izgradnje mira; Program za rešavanje sukoba i izgradnju mira (BEAI Kosovo, Priština), Akademija za dijalog za mlade žene sa Kosova i Srbije (OEBS) itd. Ona takođe obavlja besplatne konsultacije u oblasti obrazovanja sa glavnim akterima, kao što su Spasavanje dece na Kosovu / o i Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) itd.

Trenutno je osnovala vlastitu nevladinu organizaciju „e’du: posvećena obrazovanju“, kao i svoje socijalno preduzetništvo, čiji je glavni cilj osnaživanje žena u malim i srednjim preduzećima putem zanata i ekoloških inicijativa.